Styrelsen

      

Valda av Byggnadsföreningen Folkets Hus

  Ordinarie ledamöter   Ersättare  
  Jan Näsström,ordf

Lars Vestlund, vice ordf.

Sven-Göran Johansson

Curt Noppa

 

Föreståndare:  

Marianne Vestlund      adjungerad

 

 

 

John Nilsson

Erik Sjödin

Sten Lönn

Elenor Gradin

Revisor
Rolf A Jonasson

Revisor Suppleant
Inger Sjöblom

 
         
  Valda av Sollefteå kommunfullmäktige    
 

Ordinarie:                     

Per Byström
Daniel Fäldt
 Lars Sahlen

 

Suppleanter

Britha Gillisson
Cathrine Näsmark Stina Pettersson

Godkänd Revisor
Bengt Öberg

Revisor Suppleant
Anders Lind

 

 

Verksamhetsberättelse 2016 för Folketshusstiftelsen Hullsta Gård. 

 Läs mer!

Våra lokaler

 

 

Läs mer