1/11 I kulissen med Kerstin & Britta

”I kulissen med Kerstin & Britta”, kända från bl.a. Allsång på Skansen.

Kl.14:00

Max 50 personer enligt FHM restriktioner.

Arr: Sollefteå Riksteaterförening