23/10 Mordet i Midlands

Teaterföreställningen: Mordet i Midlands av Teater Västernorrland

Kl.19:00

Max 50 personer enligt FHM restriktioner.

Arr: Sollefteå Riksteaterförening