Covidpass!

I samband med en presskonferens den 17 november 2021, presenterade regeringen ett förslag om tillämpning av vaccinationsintyg, för att begränsa riskerna för smittspridning vid evenemang med över 100 deltagare. Detta anses för närvarande vara tillräcklig skyddsåtgärd, för att undvika eventuella nya publiktak etc.

Förslaget kommer ursprungligen från Folkhälsomyndigheten, som också ansvar för råd och regler kring hur den praktiska hanteringen ska gå till. Parallellt med detta tar Folkhälsomyndigheten också fram föreskrifter kring vad som gäller vid sammankomster med fler eller färre än 100 deltagare, där vaccinationsintyg inte används. Här saknas fortfarande mycket information, men myndigheten säger själva att det kan röra sig om exempelvis begränsningar kring hur många personer som samtidigt får vistas på per kvadratmeter, avstånd mellan sällskap och så vidare.

Det vaccinationsintyg som avses, är det som godkänts på EU-nivå, och i Sverige HANTERAS AV E-HÄLSOMYNDIGHETEN.

Vid presskonferensen berättade regeringen också att Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har fått uppdraget att tillhanda hålla ett verktyg för intygskontroll, som kan användas av arrangörer. Informationen kring detta är för närvarande knapphändig, men mera detaljer väntas framöver.

De nya reglerna föreslås omfatta personer från 18 år och uppåt.

Då många av våra arrangemang och möten kommer att kräva vaccinationspass fr.om 1 December så uppmanar vi er att redan nu att skaffa vaccinationsbevis antingen digitalt via:
Har ni redan ett så kontrollera giltighetsdatumet och uppdatera om det gått ut.
Sidan uppdateras allt eftersom….