Covidpass!

Vi följer Regering och FHM:s gällande restriktioner!

Information till publik på evenemang och allmänna sammankomster med anledning av covid-19

Dessa restriktioner kommer att gälla för våra konferenslokaler och evenemangslokaler, gällande förtäring i paus eller på konferens så gäller även där Regering och FHM:s restriktioner kring serveringsställen.

Arrangemang med upp till 20 deltagare

  • Antalet deltagare får alltid uppgå till 20. Inga föreskrifter om vaccinationsbevis, anvisade sittplatser eller avstånd mellan sällskap. Övriga föreskrifter och allmänna råd gäller.

Arrangemang inomhus med fler än 20 och högst 500 deltagare

  • Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning inomhus med fler än 20 och högst 500 deltagare ska se till att deltagarna har en anvisad sittplats, sällskap får uppgå till max 8 personer och avstånd på 1m ska finnas runt om sällskapen, samt ska ett sådant vaccinationsbevis som anges i begränsningsförordningen användas.

En person som är under 18 år behöver inte uppvisa vaccinationsbevis men ska identifiera sig med giltig id-handling.

En person som av medicinska skäl inte kan vaccinera sig mot covid-19 på grund av så kallad kontraindikation behöver inte uppvisa vaccinationsbevis, men arrangören ska kräva att personen visar upp ett intyg utfärdat av en läkare eller en annan handling utfärdad av hälso- och sjukvårdspersonal i vilken det intygas att personen avråds från att vaccineras på grund av medicinska skäl.

Det vaccinationsintyg som avses, är det som godkänts på EU-nivå, och i Sverige HANTERAS AV E-HÄLSOMYNDIGHETEN. och ska även identifieras med giltig id-handling.

I övrigt så gäller det allmänna råd och restriktioner som FHM och Regering meddelat.

Alla våra arrangemang och möten i det större lokalerna kommer att kräva vaccinationspass så vi uppmanar er att redan nu att skaffa vaccinationsbevis antingen digitalt via:

Har ni redan ett så kontrollera giltighetsdatumet och uppdatera om det gått ut.
Sidan uppdateras allt eftersom….