Styrelsen

Valda av Byggnadsföreningen Folkets Hus.

Ordförande:

Jan Näsström

Vice Ordförande:

Elenor Gradin

Ordinarie:

Curt Noppa, Sven-Göran Johanson

Suppleanter:

John Nilsson, Erik Sjödin, Sten Lönn, Lennart Önblad

Valda av Sollefteå Kommunfullmäktige.

Ordinarie:

Birgitta Forsberg, Maria Eriksson, Elisabeth Boden.

Ersättare:

Per Byström, Jörgen Åslund, Ingegärd Andersson.

Revisorer: 

Kristoffer Block, Blocks Revisionsbyrå Sollefteå

Suppleant:

Anders Lind

Verksamhetsansvarig:

Fredrik Gustavsson