Framsidan på huset!

De två närmaste parkeringarna, den andra är på stora parkeringen, Ramp från markplan till entrè plan finns på höger sida längs med husväggen
och huvudentré finns rakt fram.
Huvudentré till Hullsta Gård med dörrblads markering, och dörrautomatik på vänster dörr.
Entrè till Hullsta Cafè, två efterföljande dörrar med automatik, dörrblads markering .
Översikts bild på framsidan, Teaterbyggnaden är längst till höger, konferens, kontor med huvudentré är byggnads delen i mitten och Hullsta Cafè är längst till vänster.