Flygeln Tillgänglighet

Översiktsbild på Hullsta Gård med Flygeln längst till vänster. Klicka “Här” för att se tillgängligheten på utsidan.
Entrè till Flygeln, två efterföljande dörrar med dörrautomatik, armbågskontakt på vänster sida, dörrblads markering i golv. En tröskel vid ytterdörr i övrigt inga trösklar.
“Ny bild kommer”
Entrè dörr till höger, RWC toalett rakt fram.
RWC toalett, nybyggd 2019 enligt gällande regler för RWC.
Vägen in till Flygeln,
magnet uppställda dörrar, ingen tröskel.
Flygeln